104768 | 08.07.1996 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1996

Vice min.-president van de Vlaamse regering,Vlaams min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken, VAN DEN BOSSCHE Luc

B.S., 19.10.1996, V.166, (203), 26967-26970

Dit decreet omvat bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1996.
Volgende rubrieken worden behandeld:

 • Hfst. I: Leefmilieu
  • Afd. 1: Oppervlaktewateren (art. 1-3) (doc. nr. 104780)
  • Afd. 2: Gewestelijk Milieubeleidsplan (art. 4) (doc. nr. 104781)
 • Hfst. II: FinanciĆ«n en Begroting (art. 5-8)
 • Hfst. III: Huisvesting (art. 9) (doc. nr. 104791)
 • Hfst. IV: Stedelijk Beleid (art. 10-11) (doc. nr. 104793)
 • Hfst. V: Onderwijs (art. 12-13) (doc. nr. 104799)
 • Hfst. VI: Economie (art. 14-16)
 • Hfst. VII: Cultuur (art. 17-18) (doc. nr. 104800)