108551 | 20.12.1996 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997, Leefmilieu, Oppervlaktewateren - art. 35-38

Min.-president van de Vlaamse regering,Vlaams min. van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, VAN DEN BRANDE Luc

B.S., 31.12.1996,3e uitgave, V.166, (248), 32561-32562, Zitting 1996-97:Stuk.428/1-31, Handelingen 17,18,19.12.1996

nvdr: de bestaansminimumwet van 07.08.1974 werd opgeheven en vervangen door de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie (doc. nr. 176605) die gelijkaardige bepalingen bevat.