110607 | *25.07.1996 BVR wijz. BVR 20.12.1995 tot aanduiding van de zones zoals bedoeld in art. 15, par. 2 en art. 17, par. 3, van dec. 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen gelegen (...)
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo

BS 1997-02-20

*25.07.1996 BVR tot wijziging van het BVR 20.12.1995 tot aanduiding van de zones zoals bedoeld in art. 15, par. 2 en art. 17, par. 3 van het decreet 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen gelegen binnen de sub-hydrografische bekkens van oppervlaktewater bestemd voor de productie van drinkwater volgens de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren

De wijzigingen betreffen de aangeduide zones opgenomen in de bijlage van het besluit.