122830 | 07.10.1997 BVR betr. de schouwing van de waterkeringen en betr. de toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, wat de waterkeringen betreft, aan bepaalde categorie├źn van ambtenaren
Vlaams min. van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, BALDEWIJNS Eddy

BS 1997-11-27

De bevoegdheid voor het schouwen van de waterkeringen van de rivieren en bijrivieren opgesomd in de bijlage bij het decreet 16.04.1996 betreffende de waterkeringen, die gelegen zijn buiten een aan de polderwetgeving onderworpen zone, wordt toegekend aan de in dit besluit genoemde categorie├źn van ambtenaren. Aan hen wordt eveneens de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie toegekend om toe te zien op de naleving van voormeld decreet.

 

 link