126352 | KB tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen (deel 1)

Min. van Binnenlandse Zaken,DUQUESNE Antoine

Deze lijst geeft een overzicht van de instellingen en personen die gemachtigd zijn tot toegang tot de informatiegegevens en het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen:

 • Minister van Justitie: KB 20.04.1984 - BS 01.05.1984;
 • Sommige overheden van het Ministerie van Financiën: KB 27.09.1984 - BS 19.10.1984 en KB 03.12.1986 - BS 18.12.1986;
 • Nationaal Instituut voor Statistiek: KB 11.10.1984 - BS 30.11.1984;
 • Hoog Comité van Toezicht: KB 12.11.1984 - BS 01.02.1985;
 • Directeur Dienst Kijk- en Luistergeld: KB 17.12.1984 - BS 26.01.1985 (opgeheven voor wat de Vlaamse Gemeenschap betreft: KB 30.01.1998 - BS 27.05.1998);
 • provinciegouverneurs en bestendige deputaties van de provincieraden: KB 27.02.1985 - BS 09.03.1985;
 • Ministerie van Sociale Voorzorg: KB 12.08.1985 - BS 07.09.1985;
 • sommige overheden van het Ministerie van Middenstand en het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen: KB 12.09.1985 - BS 17.10.1985;
 • onderzoeksrechters, magistraten O.M. en gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten: KB 30.09.1985 - BS 22.10.1985;
  • KB 04.04.2003 wijz. KB 30.09.1985 - BS 07.11.2003;
 • Vaste Wervingssecretaris: KB 03.03.1986 - BS 15.03.1986;
 • gerechtsdeurwaarders: KB 16.05.1986 - BS 19.06.1986;
 • notarissen: KB 11.09.1986 - BS 02.10.1986;
 • sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen: KB 10.09.1986 - BS 09.10.1986;
 • Rijkswacht: KB 19.09.1986 - BS 05.11.1986;
 • Ministerie Binnenlandse Zaken, Openbaar Ambt en Decentralisatie: KB 29.09.1986 - BS 24.10.1986;
 • instellingen van openbaar nut die onder het Ministerie van Sociale Voorzorg ressorteren: KB 05.12.1986 - BS 19.12.1986;
 • A.S.L.K.: KB 05.12.1986 - BS 19.12.1986;
 • instellingen die, in kader van de wet op de ziekte- en invaliditeits- verzekering, opdrachten van algemeen belang vervullen: KB 05.12.1986 - BS 19.12.1986;
 • kinderbijslagfondsen (art. 19 wetten kinderbijslag loonarbeiders): KB 05.12.1986 - BS 19.12.1986;
 • bijzondere vakantiefondsen (art. 44 wetten jaarlijkse vakantie werknemers): KB 05.12.1986 - BS 19.12.1986;
 • instellingen die, in het kader van de wetgeving pensioenen der werkgevers, opdrachten van algemeen belang vervullen: KB 05.12.1986 - BS 19.12.1986;
 • instellingen die, in het kader van de wetgeving arbeidsongevallen der werknemers, opdrachten van algemeen belang vervullen): KB 05.12.1986 - BS 19.12.1986;
 • sommige overheden Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin (voor toepassing organenwetgeving): KB 30.10.1986 - BS 14.02.1987;
 • de Raad van State: KB 14.04.1987 - BS 13.05.1987; gewijzigd door KB 24.11.2000 - B.S. 07.12.2000;
 • OCMW's: KB 09.12.1987 - B.S., 29.12.1987, V.147,19610, Verslag aan de Koning 19606-19608, Advies van de Raad van State 19608-19609
 • BS 29.12.1987;
 • Rijksfonds voor sociale Reclassering van de Mindervaliden: KB 11.02.1988 - BS 24.02.1988 ;