129223 | 05.02.1998 MB wijz. MB 21.02.1997 tot instelling van een beschermingszone en van maatregelen om te beletten dat Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith zich in de provincies Antwerpen en Limburg verspreidt

Min. van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,PINXTEN Karel

B.S., 12.03.1998, eerste uitgave, V.168, (50), 6595

De bacterie Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith werd teruggevonden in oppervlaktewatermonsters afkomstig uit de Grote Nete, bijgevolg wordt de beschermingszone uitgebreid tot 'de Grote Nete' en 'Herselt, Hulshout'.

nvdr: het MB 21.02.1997 werd opgeheven door het MB 14.02.2000 (zie doc. n° 162534).