139935 | 04.03.1999 BBHR wijz. KB 29.12.1988 tot vaststelling van de sectoriële voorwaarden voor de lozing, in de gewone oppervlaktewateren en in de openbare riolen, van afvalwater afkomstig van de sector van asbest
Min. belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Renovatie, Natuurbehoud en Openbare Netheid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,

BS 1999-07-09, (2e uitg.)

Dit BBHR wijzigt het KB 29.12.1988 tot vaststelling van de sectoriële voorwaarden voor de lozing, in de gewone oppervlaktewateren en in de openbare riolen, van afvalwater afkomstig van de sector van asbest.
Art. 1 inzake de geldingssfeer van de sectoriële voorwaarden, wordt aangevuld.
Art. 4 aangaande het afvalwater van inrichtingen die per jaar meer dan 100 kilo ruw asbest behandelen voor de productie van ruw asbest of producten met ruw asbest, wordt vervangen en luidt nu als volgt : 'Het afvalwater afkomstig van de productie van asbestpapier of -karton wordt gerecycleerd. De lozing van afvalwater dat niet meer dan 30 gram zwevende deeltjes per kubieke meter water bevat, wordt echter toegestaan tijdens de gewone reinigings- en onderhoudswerkzaamheden van de fabriek. Het vloeibaar afval afkomstig van de andere inrichtingen van subsector 1 wordt niet beschouwd als afvalwater.'
Een art. 4bis aangaande de recyclage van afvalwater van asbestcement wordt ingevoegd in hoofdstuk III.