153099 | Duurzaam gemeentelijk waterbeheer kan ook in Vlaanderen

VANDERSTADT Hugo

De Gem., april 1999, V.74, (512), 8-11

Vele gemeenten hebben al een eerste kleinschalige stap gezet in de richting van duurzaam waterbeheer. Dat blijkt uit de enquête van de VVSG bij de gemeenten over subsidiereglementen.
In vergelijking met het buitenland is er in Vlaanderen echter nog veel werk aan de winkel om tot een echt duurzaam waterbeleid te komen.
Naar aanleiding van een studiedag in juni schetst één van de gangmakers van duurzaam waterbeheer een overzicht van de mogelijkheden.