156033 | 30.04.1999 V. nr. 263 (Vl.P.): Waterlopen - Watervangvergunningen

HUYBRECHTS Pieter

V. en A., Vl.P., 11.06.1999,1998-99, (14), 1659-1660

Voor het capteren van water uit bevaarbare waterlopen, kanalen, havens en hun aanhorigheden is een watervangvergunning nodig.
Deze vergunning is onderhevig aan de voorwaarden van het decreet 21.12.1990, houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot begeleidingen van de begroting 1991 en een aantal latere wijzigingen, evenals aan het besluit van de Vlaamse Executieve 03.05.1991 betreffende het afleveren van vergunningen voor het capteren van water uit de in het Vlaamse gewest gelegen bevaarbare waterlopen, kanalen en havens.
De verschuldigde retributie is afhankelijk van de hoeveelheid opgepompt en teruggestort water.