165053 | 30.06.2000 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2000 - Oppervlaktewateren (art. 11)

Min.-President van de Vlaamse Regering, Vlaams Min. van Financiƫn, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden,DEWAEL Patrick

B.S., 17.08.2000, V.170, (159), 27887

Dit decreet breidt de decretale opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) uit met de volgende taak : de uitvoering van de toezichtprogramma's op de kwaliteit van het strandwater en van het water van zwem- en recreatievijvers, evenals het analyseren van de zwembadwaters en van de putwaters (bijvoeging aan art. 32quater, par. 1, van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging).