167029 | 22.12.2000 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2001 - Leefmilieu - Oppervlaktewateren (art. 6 - 14)

Min.-President van de Vlaamse Regering, Vlaams Min. van Financiƫn, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden,DEWAEL Patrick

B.S., 30.12.2000,1e uitgave, V.170, (251), 43521-43524; B.S., 17.02.2001, V.171, (45), 4643, err.

nvdr: de afschaffing van de eensluidend verklaring wordt op 31.03.2004 van kracht. Voortaan volstaat een goed leesbare kopie van een origineel document. Documenten die de overheid zelf uitreikt en voor eensluidend verklaart, blijven bestaan. Dat is onder meer het geval voor de eensluidende afschriften van de akten van de burgerlijke stand.
Voor meer informatie, klik op volgende link www.eensluidendverklaring.be.