167125 | Gemeentelijk Zakboekje Bestuur 2018

WARNEZ Brecht

Diegem:Kluwer, 2018,776 p.

Dit zakboekje geeft een overzicht van de bevoegdheden, de organisatie en de werking van de Vlaamse en Brusselse lokale besturen. De editie 2018 bespreekt de nieuwigheden inzake de inkanteling van de OCMW's, de afslanking van de provincies en bespreekt het Decreet Lokaal Bestuur (DLB).

Dit zakboekje bevat de teksten van het Gemeentedecreet en de Nieuwe Gemeentewet, alsook artikelsgewijze verwijzingstabellen. Ten slotte bevat het ook voorbeelden, schema's, tabellen en nuttige administratieve gegevens.

Inhoudstafel:

 • Deel 1: De gemeente:
  • Hfst. 1: Gemeentelijke taakstelling;
  • Hfst. 2: De gemeenteraadsverkiezingen;
  • Hfst. 3: De bestuursorganen;
  • Hfst. 4: Personeel;
  • Hfst. 5: Planning en financiën;
  • Hfst. 6: Gemeentelijke werking;
  • Hfst. 7: Verzelfstandiging en deelname aan rechtspersonen;
  • Hfst. 8: Districtsorganisatie;
  • Hfst. 9: Intergemeentelijke samenwerking;
  • Hfst. 10: Participatie van de burger;
  • Hfst. 11: Bestuurlijk toezicht en controle;
  • Hfst. 12: (De)fusie van gemeenten.
 • Deel 2: Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn:
  • Hfst. 1: De taak van het OCMW;
  • Hfst. 2: De bestuursorganen;
  • Hfst. 3: Personeel;
  • Hfst. 4: Planning en financiën;
  • Hfst. 5: Werking van het OCMW;
  • Hfst. 6: Verzelfstandiging en samenwerking;
  • Hfst. 7: Participatie van de burger;
  • Hfst. 8: Bestuurlijk toezicht en controle;
  • Hfst. 9: Een blik op de toekomst: de integratie van het OCMW in de gemeente.
 • Deel 3: De relatie tussen gemeente en OCMW;
 • Deel 4: De provincie:
  • Hfst. 1: Provinciale taakstelling;
  • Hfst. 2: De bestuursorganen;
  • Hfst. 3: Personeel;
  • Hfst. 4: Planning en financiën;
  • Hfst. 5: Werking van de provincie;
  • Hfst. 6: Verzelfstandiging en samenwerking;
  • Hfst. 7: Participatie van de burger;
  • Hfst. 8: Bestuurlijk toezicht en controle;
  • Hfst. 9: Een blik op de toekomst: de afslanking of afschaffing van de provincies en de intrede van de bovengemeentelijke besturen.
 • Deel 5: Aanverwante besturen en instellingen:
  • Hfst. 1: Politiezone;
  • Hfst. 2: Hulpverleningszone;
  • Hfst. 3: Kerkbesturen;
  • Hfst. 4: Polders en wateringen;
  • Hfst. 5: Belangenverenigingen.
 • Deel 6: Algemene beginselen voor lokale besturen:
  • Hfst. 1: Algemene beginselen van behoorlijk bestuur;
  • Hfst. 2: Formele motivering;
  • Hfst. 3: Openbaarheid van bestuur;
  • Hfst. 4: Taalgebruik.
 • Deel 7: Brussel, taalgrens- en randgemeenten:
  • Hfst. 1: Brussel: hoofdstad, gewest en agglomeratie;
  • Hfst. 2: Bijzondere maatregelen voor de rand- en taalgrensgemeenten.
 • Deel 8: Bijlagen.