167414 | Hoe werk ik als gemeenteraadslid?

VAN LINDT Leen

Brussel:VVSG, Politeia, 2007,184 p.

Deze pocket verstrekt heel wat nuttige informatie over de werking van het gemeentebestuur en is gericht aan de nieuw verkozen raadsleden. Deze vierde herziene editie werd volledig aangepast aan het Gemeentedecreet.

Vooreerst wordt kennisgemaakt met het lokale bestuur. Iedere gemeente heeft een gemeentebestuur dat is samengesteld uit een gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, en de burgemeester. De auteur zet de taken en opdrachten van dit gemeentebestuur uiteen. Ook de bevoegdheden van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen, en van de burgemeester worden bekeken.
De samenwerking met het ambtelijk apparaat is een ander belangrijk aspect. De auteur bespreekt eveneens de uitgaven en ontvangsten van de gemeenten.

Vervolgens komt de werking van de gemeenteraad aan bod. De auteur zet de werkingsprincipes van de gemeenteraad (wanneer vergadert de gemeenteraad, hoe verloopt een gemeenteraadszitting en het nemen van beslissingen en besluiten) en van de gemeenteraadscommissies op een rijtje.

In het derde deel behandelt de auteur de taak van het individueel raadslid in de gemeenteraad.
De rechten en de plichten van het raadslid, en de aanvullende maatregelen ter ondersteuning van raadsleden worden besproken.
De auteur geeft ook een aantal praktische en strategische tips voor raadsleden, in de volgende punten opgedeeld: introductie van de nieuwkomers, leg een goede basis, actief deelnemen aan het beleid, communicatie met bevolking en pers.

Het volgende deel legt uit hoe beslissingen tot stand komen. Het besluitvormingsproces is een ingewikkeld traject in 15 stappen.

Een uitgebreid lexicon van veel gebruikt basistermen die interessant kunnen zijn voor het gemeenteraadslid, wordt ter beschikking gesteld.
Het volgende deel geeft een overzicht van de aanverwante lokale besturen: het OCMW, de politiezone, intergemeentelijke samenwerking, besturen erredienst, het gemeentebedrijf, het autonoom gemeentebedrijf, de gemeentelijke vzw's en de polders en wateringen.

Ten slotte bespreekt de auteur de relatie van de gemeente met de andere overheden. Hij legt uit dat er vijf bestuursniveaus zijn en geeft de bevoegdheden van de bestuursniveaus ten aanzien van de gemeenten. Ook het administratief toezicht en de mogelijkheid voor de gemeenteraadsleden om klacht in te dienen, wordt uiteen gezet.

nvdr: Dit VVSG-werk bevat ook schema's of modellen:

  • Theoretisch model van een besluitvormingsproces (p. 78-80);
  • Besluitvormingsproces voor de aanleg van een speelplein (p. 81);
  • Besluitvormingsproces over de kaderwijziging personeel (p. 84-85);
  • Aanwervingsprocedure informatieambtenaar (p. 85-86).