167700 | 27.07.2000 V. nr. 288 (Vl.P.): Waterlopen - Beheer

DE MARTELAER Ann

V. en A., Vl.P., 01.12.2000,2000-2001, (4), 514-515

nvdr: Het BVR 05.12.2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA) wordt op 01.06.2012 opgeheven en vervangen door het BVR 17.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) (zie doc. nr. 265350).