167891 | 26.09.2000 V.nr. 80 (BHR): Plan voor de verwijdering van PCB's

BRAECKMAN Dominique

V. en A., BHR, 15.12.2000,1999-2000, (13), 987-989

De verwijdering van PCB's heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het voorwerp uitgemaakt van:

  • een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 04.03.1999 betreffende de planning van de verwijdering van PCB's en PCT's;
  • een ministerieel besluit van 20.12.1999 tot vaststelling van een gewestelijk plan voor de verwijdering en de reiniging van PCB's en PCT's.
De erkenningscriteria zijn vastgesteld bij besluit van 19.09.1991 houdende regeling van de verwijdering van PCB's.
De lijst van de ondernemingen die erken zijn voor de verwijdering van PCB's is in het antwoord te vinden.