170765 | 11.05.2001 BVR tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen

Vlaams Min. van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media,VAN MECHELEN Dirk

B.S., 17.07.2001, V.171, (206), 24345-24347

nvdr: De Vlaamse Regering wordt belast met de co ouml; rdinatie van de bepalingen van het decreet 18.05.1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (DRO) (doc. nr. 152627). De co ouml; rdinatie krijgt het opschrift 'Vlaamse codex ruimtelijke ordening' en treedt in werking op 01.09.2009 (zie doc. nr. 240386).
Voor de concordantietabel klik hier
Voor de lijst met de niet in de Codex opgenomen, voorbijgestreefde bepalingen: klik hier.