174038 | Gemeente G. / Vlaamse Milieumaatschappij
Gent, 17 april 2001, 26e K.

T.Milieurecht, november 2001, V.10, (5), 392-394+noot Claes Alain 394-396

Een beslissing van de Vlaamse Milieumaatschappij over een bezwaarschrift is een administratieve en geen jurisdictionele rechtshandeling.
Daaruit vloeit voort dat een belastingsplichtige die wil opkomen tegen de Vlaamse milieuheffingen zijn toevlucht moet zoeken tot het gemeen (burgerlijk en administratief) procesrecht. Hij moet in de eerste plaats het hem ter beschikking gestelde administratief beroep bij de Vlaamse Milieumaatschappij uitputten. Vervolgens, wanneer het administratief beroep niet met succes wordt bekroond, kan hij zowel de betwiste heffing als de beslissing van de Vlaamse Milieumaatschappij - die immers een administratieve rechtshandeling is - aanvechten bij de Raad van State.
Uit het voorgaande volgt dat het Hof van Beroep niet bevoegd is.

 link