175336 | 11.03.2002 KB betr. de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk

Vice-Eerste Min. en Min. van Werkgelegenheid,ONKELINX Laurette

B.S., 14.03.2002,2e uitgave, V.172, (88), 10865-10881+bijlagen 10881-10904; B.S., 26.06.2002,2e uitgave, V.172, (213), 28988, err.

Dit besluit handelt over de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk.
Volgende punten worden besproken:

  • Toepassingsgebied en definities;
  • Risicobeoordeling;
  • Algemene preventiemaatregelen;
  • Bijzondere preventiemaatregelen;
  • Maatregelen bij ongevallen, incidenten en noodsituaties;
  • Informatie en opleiding van de werknemers;
  • Verbodsbepalingen;
  • Gezondheidstoezicht;
  • Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling;
  • Slotbepalingen
De grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling en de bindende biologische grenswaarden en maatregelen voor gezondheidstoezicht bevinden zich in bijlagen bij dit besluit.

nvdr: Voor de officiƫle Duitse vertaling zie doc. nr. 214845.