175336 | 11.03.2002 KB betr. de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk

Vice-Eerste Min. en Min. van Werkgelegenheid,ONKELINX Laurette

B.S., 14.03.2002,2e uitgave, V.172, (88), 10865-10881+bijlagen 10881-10904; B.S., 26.06.2002,2e uitgave, V.172, (213), 28988, err.

Dit besluit handelt over de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk.
Volgende punten worden besproken:

  • Toepassingsgebied en definities;
  • Risicobeoordeling;
  • Algemene preventiemaatregelen;
  • Bijzondere preventiemaatregelen;
  • Maatregelen bij ongevallen, incidenten en noodsituaties;
  • Informatie en opleiding van de werknemers;
  • Verbodsbepalingen;
  • Gezondheidstoezicht;
  • Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling;
  • Slotbepalingen
De grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling en de bindende biologische grenswaarden en maatregelen voor gezondheidstoezicht bevinden zich in bijlagen bij dit besluit.

nvdr: Voor de officiƫle Duitse vertaling zie doc. nr. 214845.

nvdr: Het KB 11.03.2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk wordt opgeheven door het KB 28.04.2017 tot vaststelling van boek VI - Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia van de codex over het welzijn op het werk (zie doc. nr. 311197).