175848 | 01.02.2002 BVR wijz. BVR 10.02.1993 tot uitvoering van art. 35octies, par. 5, van Wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

B.S., 06.04.2002, V.172, (118), 14328

Dit besluit vervangt in art. 1 van het BVR 10.02.1993 tot uitvoering van het art. 35octies, par. 5, van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging de bedragen uitgedrukt in frank door bedragen uitgedrukt in euro.