176635 | 22.03.2002 BVR wijz. BVR 16.02.1993 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

BS 2002-05-17, (1e uitg.)

De aangifteformulieren voor de mestheffing, heffing op de waterverontreiniging en de heffing op de grondwaterwinning kunnen door dit besluit via één zending verstuurd worden zodat het opvragen van dubbele informatie niet langer vereist is.

nvdr: het BVE 16.02.1993 wordt opgeheven door het BVR 28.06.2002 tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hfdst. IVbis van het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer (zie doc. nr. 178545).

 

 link