17909 | 02.05.1991 Omz. nr. AW/91-1 in toep. van art. 8 van BVE 06.01.1983 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van laboratoria ter uitvoering van de wet 26.03.1991 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreining en in toepassing van art. 8 van KB 23.10.1965 betr. de inrichting en de werking van de laboratoria voor de ontleding van voedingswaren
Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, KELCHTERMANS Theo

B.S., 18.06.1991, V.161, (115), 13527-13528; De Gem., augustus-september 1991, V.66, (434), 400

In het kader van de hervorming voor een vermelde sanering van de oppervlaktewateren en van de controle op de kwaliteit van het leidingwater wordt er een procedure van kwaliteitscontrole bij erkende laboratoria ingevoerd. Deze kwaliteitszorg moet toelaten om de best mogelijke analyseresultaten te waarborgen bij de laboratoria die bij de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en van leidingwater worden ingeschakeld. Tevens zal hierdoor een betere vergelijkbaarheid van de resultaten van de verschillende laboratoria moeten bekomen worden dan nu het geval is. Een optimale interne en externe kwaliteitscontrole zal bovendien betere concurrentievoorwaarden scheppen voor de 'milieulaboratoria' van Vlaanderen die in het toekomstig Europees netwerk, dat zal beheerd worden door het Europees Milieuagentschap, willen ingeschakeld worden. Het Instituut voor Hygiƫne en Epidemiologie (IHE), als referentielaboratorium, heeft als opdracht de erkende laboratoria in te lichten over de meest geschikte wateranalysemethoden in functie van de aard en de samenstelling van de stalen. Het programma 'Aquacheck' zal een internationale watercontrole (3x per jaar) doorvoeren.

 

 link