190000 | 19.12.2003 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 - Oppervlaktewater (art. 26-32)

Min.-President van de Vlaamse Regering,SOMERS Bart

B.S., 31.12.2003,2e uitgave, V.173, (452), 62347-62350

Dit hoofdstuk behandelt de procedure die gevolgd dient te worden om de vrijstelling van heffing inzake lozing van afvalwater te bekomen en voert een nieuwe categorie vrijgestelden in.

nvdr: de afschaffing van de eensluidend verklaring wordt op 31.03.2004 van kracht. Voortaan volstaat een goed leesbare kopie van een origineel document. Documenten die de overheid zelf uitreikt en voor eensluidend verklaart, blijven bestaan. Dat is onder meer het geval voor de eensluidende afschriften van de akten van de burgerlijke stand.
Voor meer informatie, klik op volgende link www.eensluidendverklaring.be.