190779 | Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen

VERCAEMST Peter

Gent:Academia Press, 2003,333 p.; www.emis.vito.be

Het boek bevat enkele maatregelen die een ziekenhuis of een andere verzorgingsinstelling kan aanwenden om met haar afval om te gaan zodat er zo weinig mogelijk hinder voor het milieu veroorzaakt wordt.

Achtereenvolgens worden volgende onderdelen behandeld:

 1. Inleiding:
  1. Beste Beschikbare Technieken in Vlaanderen;
  2. De BBT-studie 'verzorgingsinstellingen'.
 2. Socio-economische en milieu-juridische situering van de sector:
  1. Omschrijving en afbakening van de bedrijfstak;
  2. Socio-economische kenmerken van de sector;
  3. Draagkracht van de bedrijfstak;
  4. Milieu-juridische aspecten.
 3. Procesbeschrijving:
  1. Inleiding;
  2. Behandeling;
  3. Diagnose;
  4. Ondersteuning;
  5. Overzicht milieu-effecten van de sector.
 4. Beschikbare milieuvriendelijke technieken:
  1. Afval;
  2. Afvalwater;
  3. Lucht;
  4. Energie;
  5. Geluid;
  6. Bodem.
 5. Selectie van de Best Beschikbare Technieken (BBT):
  1. Evaluatie van de beschikbare milieuvriendelijke technieken;
  2. BBT voor het beheer en de zuivering van het bulkafvalwater.
 6. Aanbevelingen op basis van de Beste Beschikbare Technieken:
  1. Inleiding;
  2. Aandachtspunten voor preventie en beheersing van verontreiniging;
  3. Aanbevelingen voor aanpassing regelgeving;
  4. Milieu- en economische gevolgen van BBT-implementatie.