196430 | Website Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen v.z.w.

Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen v.z.w.

www.vvpw.be

Deze site biedt informatie over de Vlaamse polder- en wateringbesturen, de relevante wetgeving, het Integraal Waterbeheer evenals een rubriek parlementaire vragen.

Je kan er onder meer de presentatie van de heer Van Bossuyt 'Polders en Wateringen   Integraal Waterbeleid' en de paper 'Fiscale bevoegdheid P/W' door Wendy Altobello raadplegen. Er werden ook nieuwe kaarten toegevoegd onder de rubriek polders / wateringen.