198811 | 24.12.2004 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005 - Reorganisatie Watersector - Wijzigingen aan het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer (art. 80)

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,LETERME Yves

B.S., 31.12.2004,3e uitgave, V.174, (458), 87230

De formule voor de berekening van het bedrag van de grondwaterwinningsheffing wordt herwerkt.

Art. 28quater, par. 1 van het decreet houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer wordt daartoe gewijzigd.