198812 | 24.12.2004 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005 - Reorganisatie Watersector - Opheffing van het besluit van de Vlaamse regering van 10.02.1993 (art. 81)

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,LETERME Yves

B.S., 31.12.2004,3e uitgave, V.174, (458), 87231

Het BVR 10.02.1993 tot uitvoering van art. 35octies, par. 5, van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, wordt opgeheven met ingang van 01.01.2006.

nvdr: zie doc. nr. 175848.