202521 | v.z.w. Voetbalclub ter Heide / A.D., v.z.w. Werkgroep Hobokense Polder en crts

Corr. Antwerpen, 17 februari 2004, 4e K.

T.Milieurecht, mei 2005, V.14, (2), 227

Als uitvoerder en instandhouder van de werken dient de herstelvordering nagekomen te worden ongeacht of al de percelen al dan niet eigendom zijn van de uitvoerder.
De persoon die voor een bouwmisdrijf veroordeeld werd tot herstel in de oorsponkelijke toestand dient niet enkel in te staan voor het herstel van inbreuken of werken die hij zelf heeft uitgevoerd maar ook van vroegere inbreuken die na zijn aankoop door hem werden instandgehouden.

nvdr: De Vlaamse Regering wordt belast met de co ouml; rdinatie van de bepalingen van het decreet 18.05.1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (DRO) (doc. nr. 152627). De co ouml; rdinatie krijgt het opschrift 'Vlaamse codex ruimtelijke ordening' en treedt in werking op 01.09.2009 (zie doc. nr. 240386).
Voor de concordantietabel klik hier
Voor de lijst met de niet in de Codex opgenomen, voorbijgestreefde bepalingen: klik hier.