203308 | BVR houdende vaststelling van het subsidiëringsprogramma voor gemeentelijke rioleringen, KWZI's en individuele waterzuiveringsinstallaties, voor het eerste kwartaalprogramma 2017

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 01.09.2016, V.186, (235), 59257-59258

In uitvoering van art. 32duodecies, par. 2, en art. 32terdecies, par. 1, van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, wordt het ontwerp van rollend subsidiëringsprogramma van openbare riolen, andere dan prioritaire rioleringen, voor het eerste kwartaalprogramma 2017 vastgesteld zoals weergegeven in de bijlage gevoegd bij dit besluit.

De projecten opgenomen op het programma 2017, eerste kwartaal, worden definitief vastgesteld.

De voorontwerpdossiers van het subsidiëringsprogramma 2017, eerste kwartaal, moeten uiterlijk negen maanden na de bekendmaking van het programma worden ingediend bij de Vlaamse Milieumaatschappij.

De Vlaamse Milieumaatschappij is gelast met de mededeling van het ontwerpsubsidiëringsprogramma voor het eerste kwartaalprogramma 2017 aan de betrokken gemeenten en rioolbeheerders.