203308 | MB houdende vaststelling van het subsidiëringsprogramma van de werken, vermeld in art. 8 van het BVR 05.05.2017 betr. de subsidiëring van de werken, vermeld in art. 32duodecies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging voor het tweede deelprogramma 2018

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 04.04.2018, V.188, (80), 32061-32062

In uitvoering van art. 32duodecies, par. 2, en art. 32terdecies, par. 1, van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, wordt het het ontwerpsubsidiëringsprogramma van openbare riolen, andere dan prioritaire rioleringen voor het tweede deelprogramma 2018 vastgesteld zoals weergegeven in de bijlagen gevoegd bij dit besluit.

De projecten die voorkomen op het subsidiëringsprogramma komen alleen in aanmerking voor subsidiëring binnen de budgettaire perken, conform de voorwaarden die zijn vastgesteld ter uitvoering van art. 32duodecies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.

De voorontwerpdossiers van het subsidiëringsprogramma 2018, tweede deel, moeten uiterlijk een jaar na de bekendmaking van het programma worden ingediend bij de Vlaamse Milieumaatschappij.

De Vlaamse Milieumaatschappij brengt de betrokken gemeenten en rioolbeheerders op de hoogte van het subsidiëringsprogramma.