203308 | MB houdende vaststelling van het subsidiëringsprogramma van de werken, vermeld in art. 8 van het BVR 05.05.2017 betr. de subsidiëring van de werken, vermeld in art. 32duodecies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging voor het tweede deelprogramma 2018
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2013-09-11

In uitvoering van art. 32duodecies, par. 2, en art. 32terdecies, par. 1, van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, wordt het het ontwerpsubsidiëringsprogramma van openbare riolen, andere dan prioritaire rioleringen voor het tweede deelprogramma 2018 vastgesteld zoals weergegeven in de bijlagen gevoegd bij dit besluit.

De projecten die voorkomen op het subsidiëringsprogramma komen alleen in aanmerking voor subsidiëring binnen de budgettaire perken, conform de voorwaarden die zijn vastgesteld ter uitvoering van art. 32duodecies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.

De voorontwerpdossiers van het subsidiëringsprogramma 2018, tweede deel, moeten uiterlijk een jaar na de bekendmaking van het programma worden ingediend bij de Vlaamse Milieumaatschappij.

De Vlaamse Milieumaatschappij brengt de betrokken gemeenten en rioolbeheerders op de hoogte van het subsidiëringsprogramma.

Opeenvolgende besluiten:
MB 24.12.2004 (vierde kwartaalprogramma 2005) - B.S., 31.01.2005,1e uitgave, V.175, (30), 2709
MB 18.03.2005 (eerste kwartaalprogramma 2006) - B.S., 29.04.2005,2e uitgave, V.175, (136), 20035
MB 28.07.2005 (tweede kwartaalprogramma 2006) - B.S., 12.08.2005,2e uitgave, V.175, (245), 35837
MB 22.12.2005 (derde en vierde kwartaalprogramma 2006) - B.S., 20.01.2006,2e uitgave, V.176, (19), 3299
MB 01.06.2006 (eerste kwartaalprogramma 2007) - B.S., 10.07.2006, V.176, (218), 34302; B.S., 11.07.2006,2e uitgave, V.176, (220), 34948 - nvdr : Dit besluit werd een tweede keer gepubliceerd in het Staatsblad van 11.07.2006, 2e uitgave (waarschijnlijk door vergissing).
MB 02.02.2007 (derde en vierde kwartaalprogramma 2007) - B.S., 01.03.2007, V.177, (60), 9726
MB 11.05.2007 (eerste kwartaalprogramma 2008) - B.S., 13.06.2007, V.177, (175), 31960
MB 05.11.2007 (tweede kwartaalprogramma 2008) - B.S., 23.11.2007, V.177, (332), 58613
MB 18.02.2008 (vierde kwartaalprogramma 2008) - B.S., 14.03.2008,2e uitgave, V.178, (79), 15499
MB 24.06.2008 (eerste kwartaalprogramma 2009) - B.S., 22.07.2008,1e uitgave, V.178, (224), 38333-38334
MB 30.09.2008 (tweede kwartaalprogramma 2009) - B.S., 21.10.2008,1e uitgave, V.178, (329), 55988-55989
MB 23.02.2009 (derde en vierde kwartaalprogramma 2009 ) - B.S., 01.04.2009,1e uitgave, V.179, (110), 25407-25408
MB 05.06.2009 (eerste kwartaalprogramma 2010 ) - B.S., 02.07.2009, V.179, (225), 45360
MB 30.11.2009 (tweede tot en met het vierde kwartaalprogramma 2010) - B.S., 05.01.2010, V.180, (3), 148
MB 08.07.2010 (eerste kwartaalprogramma 2011) - B.S., 29.07.2010,2e uitgave, V.180, (227), 484403
MB 31.01.2011 (tweede kwartaalprogramma 2011) - B.S., 25.02.2011,3e uitgave, V.181, (63), 13905
MB 27.07.2011 (eerste kwartaalprogramma 2012) - B.S., 02.09.2011, V.181, (252), 56266
MB 27.07.2011 (tweede, derde en vierde kwartaalprogramma 2012) - B.S., 01.03.2012,1e uitgave, V.182, (71), 13425

MB 24.08.2012 (eerste kwartaalprogramma 2013) - B.S., 26.09.2012, V.182, (301), 59169
MB 23.08.2013 (eerste kwartaalprogramma 2014) - B.S., 11.09.2013, V.183, (265), 64264
MB 08.07.2016 (eerste kwartaalprogramma 2017) - B.S., 01.09.2016, V.186, (235), 59257-59258
MB 16.08.2017 (eerste deelprogramma 2018) - B.S., 20.09.2017,2e uitgave, V.187, (231), 86355; B.S., 28.11.2017, V.187, (284), 103725, err.
MB 28.02.2018 (tweede deelprogramma 2018) - B.S., 04.04.2018, V.188, (80), 32061-32062
nvdr: Het besluit van 16.08.2017 is een tweede maal gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (B.S., 10.10.2017, V.187, (247), 91842-91843). De tweede publicatie berust waarschijnlijk op een vergissing.

nvdr: voor het beeld klik op de gewenste referentie in de samenvatting. De bijlagen bij de besluiten worden spijtig genoeg nooit gepubliceerd in het BS.