209987 | 16.02.2006 V. nr. 96 (Vl. P.): Watertoets en planschade - Regeling

ROMBOUTS Tinne

V. en A., Vl.P., 03.2006,2005-2006, (6), 297-299

Het Vlaams parlement heeft in het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid niet in een schadevergoeding voorzien, indien een vergunning wordt geweigerd op basis van een ongunstige watertoets.

nvdr: De Vlaamse Regering wordt belast met de co ouml; rdinatie van de bepalingen van het decreet 18.05.1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (DRO) (doc. nr. 152627). De co ouml; rdinatie krijgt het opschrift 'Vlaamse codex ruimtelijke ordening' en treedt in werking op 01.09.2009 (zie doc. nr. 240386).
Voor de concordantietabel klik hier
Voor de lijst met de niet in de Codex opgenomen, voorbijgestreefde bepalingen: klik hier.