214063 | Website Watertoets

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)

www.watertoets.be - Geraadpleegd op 02.12.2015

De watertoets is een onderzoek van de overheid naar schadelijke effecten op het watersysteem die veroorzaakt kunnen worden door bijvoorbeeld de bouw van een woning of een infrastructuurproject. Op deze website vindt men alle info terug over de watertoets. Het Geoloket watertoets stelt diverse kaartlagen ter beschikking die helpen bij het uitvoeren van de watertoets. Er is eveneens een webtoepassing waar men zich als particulier, vergunningverlener dan wel adviesverlener kan aanmelden.

Via de webtoepassing kan men als vergunningverlener te weten komen aan wie men een watertoetsadvies moet vragen. Maar ook een initiatiefnemer van een project vindt er de belangrijkste aandachtspunten voor de waterhuishouding.

Adviesverleners, vergunningverleners en planmakende overheden zijn extra waakzaam in signaalgebieden. Daarom gelden in deze gebieden specifieke richtlijnen voor de toepassing van de watertoets.