219565 | Vleesverwerkingsbedrijf Van Maele / Vlaamse Milieumaatschappij
Cass., 13 oktober 2005, 1e K.

Het bewijs van het volume en de samenstelling van de vuilvracht van het geloosde afvalwater, kan voor de toepassing van de in art. 35quinquies, par. 1, van de oppervlaktewaterenwet aangegeven berekeningsmethode enkel geleverd worden door de wettelijk voorgeschreven meet- en bemonsteringsresultaten verkregen via de wettelijk voorgeschreven procedure van monsterneming en dus niet door middel van vermoedens afgeleid uit meet- en bemonsteringsresultaten en in een ander jaar dan het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar.