22171 | 27.05.1975 Wet tot aanpassing van de Franse tekst van de gemeentewet en de provinciewet aan het vigerende recht en tot invoering van de Nederlandse tekst van de gemeentewet, de provinciewet en de wet 01.07.1860 wijz. provinciewet en gemeentewet wat de eed betreft [ Gemeentewet ] [ Provinciewet ]

Min. van Binnenlandse Zaken,MICHEL Joseph

B.S., 22.08.1975, V.145, (161), 10174-10205; Zitting 1973-74; Senaat:Stuk.7; B.Z., 1974; Senaat:Stuk.345/1-3; Zitting 1974-75; Senaat:Handelingen 17-24.10.1974; Zitting 1974-75; Kamer:Stuk.278/1-2, Handelingen 15.05.1975

nvdr: De materie behandeld in art. 11 tot 13 van het Gemeentedecreet (doc. nr. 201962) werd in de art. 71 tot en met 79 van de Nieuwe Gemeentewet behandeld (doc. nr. 8519, 8524, 8528, 8543, 8546, 8536, 8564 en 8558).
Voor wat het Brussels Gewest betreft werden de art. 71 en 72 vervangen (zie doc. nr. 188562 en 188627).