222836 | 06.07.2007 BVR tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,CREVITS Hilde

B.S., 04.10.2007,2e uitgave, V.177, (291), 52026-52027+bijagen 52028-52031

Dit besluit tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, moet vermijden dat in hangende rechtszaken die betrekking hebben op de heffingsjaren 1992 en 1993 nog meer uitspraken volgen waarin het uitvoeringsbesluit van 23.07.1997 onwettig wordt verklaard omdat de dringende noodzakelijkheid onvoldoende gemotiveerd werd.