22429 | 16.06.1989 Wet houdende diverse institutionele hervormingen, Hfdst. II, wijz. in de gemeentekieswet: art. 2-3

Eerste Min.,MARTENS Wilfried

B.S., 17.06.1989, V.159, (116), 10882-10901; Zitting 1988-89; Kamer:Stuk.790/1-4, Handelingen 25.05.1989; Zitting 1988-89; Senaat:Stuk.711/1-4, Handelingen 7-8.06.1989; De Gem., 1989, (8-9), 377+noot P.H.

Deze wet brengt wijzigingen aan in de gemeentekieswet, gecoördineerd bij KB op 04.08.1932. Er worden bijzondere bepalingen ingevoerd voor de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest wat betreft de taalaanhorigheid van kandidaten-gemeenteraadsleden waarvan melding moet worden gemaakt bij de voordracht (invoering van art. 23bis). Een par. 4 wordt toegevoegd aan art. 26 met hetzelfde oogmerk, namelijk de toetsing van de taalaanhorigheid in overeenstemming met art. 23bis door het hoofdbureau.