224818 | 09.05.1960 KB houdende aanwijzing van de ambtenaren bevoegd ter uitvoering van de wetten betr. de polders en de wateringen
Min. van Landbouw, DE VLEESCHAUWER A.
Min. van Openbare Werken en Wederopbouw, VANAUDENHOVE O.

BS 1960-06-14

Dit besluit wijst de ambtenaren aan, bevoegd voor de uitvoering van de wetten betreffende de polders en de wateringen.

De ingenieur van de Landelijke Waterdienst en de hoofdingenieur-directeur van het bestuur van Bruggen en Wegen van de uitvoeringsdienst van het Bestuur der Waterwegen bevoegd voor het gebied waarin de zetel van een polder of een watering gelegen is, zijn gehouden bepaalde werken met toepassing van de wetten betreffende polders et wateringen (03.06.1957 en 05.07.1956) uit te voeren.

 

 link