224820 | 23.01.1958 KB houdende bepaling van de datum waarop de wet betr. de wateringen en de wet betr. de polders in werking treden, en houdende afbakening van de polderszones
Min. van Landbouw, LEFEBVRE R.
Min. van Openbare Werken en Wederopbouw, VANAUDENHOVE O.

BS 1958-02-05

Dit besluit bepaalt de datum van de inwerkingtreding van de wetten betreffende de wateringen en polders. Het bepaalt ook de grens van de aan de polderwetgeving onderworpen Belgische polderzone.

 

 link