225724 | 18.07.2003 BVR regering houdende definitieve vaststelling van het afbakeningsplan voor de Grote Eenheden Natuur en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling van (...)
Min.-President van de Vlaamse Regering, SOMERS Bart
Vlaams Min. van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, SANNEN Ludo

BS 2003-10-17, (2e uitg.)

Dit besluit bevat de definitieve vaststelling van de afbakeningsplan voor de Grote Eenheden Natuur en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling van bepaalde poldergebieden.

Opeenvolgende besluiten: