232055 | 10.07.2008 BVR betr. de legitimatiekaarten van de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die belast zijn met inspectie- of controlebevoegdheden

Vlaams Min. van Financiƫn en Begroting en Ruimtelijke Ordening,VAN MECHELEN Dirk

B.S., 03.10.2008, V.178, (311), 52890-52895

Dit besluit voorziet dat de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die belast zijn met inspectie- of controlebevoegdheden over een legitimatiekaart beschikken. Het bepaalt de reglementering betreffende deze kaart (onder meer de kenmerken, de validiteitsduur en de regels in geval van verlies en beschading).

nvdr: Het BVR 05.12.2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA) wordt op 01.06.2012 opgeheven en vervangen door het BVR 17.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) (zie doc. nr. 265350).