235203 | Gewestelijk plan voor overstromingsbestrijding REGENPLAN 2008-2011
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BS 2009-02-09

In het huidige 'Regenplan' worden de krachtlijnen van een transversale benadering van de problematiek van de overstromingen uitgetekend. Het omvat eerst en vooral een beheersplan voor de neerslag in de zomer. Vier doelstellingen worden nagestreefd: bestrijding van klimaatopwarming, bestrijding van de gevolgen van ondoordringbaarheid, het programma voor ontwikkeling/herstelling van hydraulische infrastructuren voortzetten en bijwerken (grijs netwerk) en herstelling en beheer van het opper-vlaktewater en van de natuurlijke overstromingsgebieden voortzetten (blauw netwerk).

In het eerste hoofdstuk van het plan wordt een inventaris gemaakt van de overstromingen in het Brussels Gewest. In het tweede hoofdstuk worden de oorzaken van de overstromingen onder de loep genomen. In de volgende hoofdstukken worden de voorstellen voor voorschriften en concrete acties toegelicht. Dit laatste deel vormt de kern van het plan.