235797 | 19.12.2008 BVR houdende de samensmelting van de Polder Hamme-Moerzeke, de Polder Durme Zuid-Oost, de Polder Durme Noord-West, de Polder Durme Noord-Oost, de Polder van Grembergen en de Polder Sint-Onolfs en een grensaanpassing tot een nieuwe polder met als naam Polder Schelde Durme Oost

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,CREVITS Hilde

B.S., 23.02.2009,1e uitgave, V.179, (66), 15860-15864

Er wordt een nieuwe polder, genaamd Polder Schelde Durme Oost, opgericht. De omschrijving van die polder wordt aangeduid op het plan, dat als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd. Die polder ontstaat na samensmelting van de Polder Durme Noord-Oost, de Polder Durme Noord-West, de Polder Durme Zuid-Oost, de Polder Hamme-Moerzeke, de Polder van Grembergen en de Polder Sint-Onolfs en een grensaanpassing, afgestemd op de grenzen van het watersysteem.

De provincie Oost-Vlaanderen wordt aangewezen als provinciale overheid, die bevoegd is om ter uitvoering van de Polderwet op te treden. De gouverneur wordt overeenkomstig art. 8 van de Polderwet belast met het samenroepen van de algemene vergadering waarop het polderreglement wordt vastgesteld en het nieuwe bestuur wordt verkozen.