238674 | Wateroverlast in kaart

CLAEYS Christophe

Lokaal, 01.03.2009, (4), 32-33

De auteur bespreekt een aantal instrumenten om het overstromingsrisico te bepalen. Zo moeten gemeenten bij het toekennen van bouw- en milieuvergunningen de watertoets uitvoeren om negatieve gevolgen op het watersysteem te voorkomen. Ze kunnen hiervoor de stroomschema's en kaarten gebruiken van de site www.watertoets.be.

Een van de eerste stappen bij de bestrijding van wateroverlast is het in kaart brengen van de effectieve overstromingen en de risico's op overstroming. Er zijn allerlei kaarten met informatie over overstromingen en overstromingsrisico beschikbaar.