247164 | MB betr. de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2018
Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, VANDEURZEN Jo *
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2012-07-05

Dit besluit wijst de zwemwateren voor het badseizoen 2018 aan.

Het badseizoen voor de strandwateren loopt van 01.06.2018 tot en met 15.09.2018. De strandwateren opgenomen in de tabel toegevoegd als bijlage 1 bij dit besluit worden aangeduid als zwemwateren voor het badseizoen 2018.

Het badseizoen voor de binnenwateren loopt van 01.05.2018 tot en met 15.09.2018. De binnenwateren opgenomen in de tabel toegevoegd als bijlage 2 bij dit besluit worden aangeduid als zwemwateren voor het badseizoen 2018.

Opeenvolgende besluiten:

nvdr: Klik op de gewenste referentie voor het beeld.