247164 | MB betr. de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2018

Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,VANDEURZEN Jo *

B.S., 30.05.2018, V.188, (127), 45171+bijlagen 45172-45183

Dit besluit wijst de zwemwateren voor het badseizoen 2018 aan.

Het badseizoen voor de strandwateren loopt van 01.06.2018 tot en met 15.09.2018. De strandwateren opgenomen in de tabel toegevoegd als bijlage 1 bij dit besluit worden aangeduid als zwemwateren voor het badseizoen 2018.

Het badseizoen voor de binnenwateren loopt van 01.05.2018 tot en met 15.09.2018. De binnenwateren opgenomen in de tabel toegevoegd als bijlage 2 bij dit besluit worden aangeduid als zwemwateren voor het badseizoen 2018.