247164 | MB betr. de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2014

Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,VANDEURZEN Jo *

B.S., 20.08.2014,2e uitgave, V.184, (228), 61126+bijlagen 61126-61130; B.S., 20.08.2014,2e uitgave, V.184, (228), 61136-61137

Dit besluit wijst de zwemwateren voor het badseizoen 2014 aan.

Het badseizoen voor de strandwateren loopt van 01.06.2014 tot en met 15.09.2014. De strandwateren opgenomen in de tabel toegevoegd als bijlage 1 bij dit besluit worden aangeduid als zwemwateren voor het badseizoen 2014.

Het badseizoen voor de binnenwateren loopt van 01.05.2014 tot en met 15.09.2014. De binnenwateren opgenomen in de tabel toegevoegd als bijlage 2 bij dit besluit worden aangeduid als zwemwateren voor het badseizoen 2014.