250164 | Model van gemeentelijke 'stedenbouwkundige' verordening met betrekking tot het overwelven van baangrachten
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

www.waterloketvlaanderen.be

Als de betrokken gracht een baangracht is, werd de gemeente via het samenwerkingsakkoord met het Vlaamse Gewest gevraagd een stedenbouwkundige verordening uit te vaardigen met een toetsingskader voor het overwelven van baangrachten. Een model daarvoor werd ter beschikking gesteld door Waterloket Vlaanderen. Dit is een specifiek document over de overwelving van baangrachten.

Het model van gemeentelijke 'stedenbouwkundige'verordening met betrekking tot het overwelven van baangrachten is als volgt gestructureerd:

  • Hfst. 1 - Definitie;
  • Hfst. 2 - Verbodsbepaling;
  • Hfst. 3 - Stedenbouwkundige vergunning;
  • Hfst. 4 - Andere vergunningen en machtigingen;
  • Hfst. 5 - Sancties.

 link