252804 | 14.12.2010 Ordonnantie houdende de aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2010
Min. belast met Financi├źn, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, VANRAES Jean-Luc

BS 2011-01-14, (1e uitg.)

Overeenkomstig de tabel bij deze ordonnantie, worden de in de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 ingeschreven kredieten aangepast. De aanpassing van de begroting voor het jaar 2010 van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulpverlening wordt onder meer goedgekeurd.

De aanpassing van de begroting voor het jaar 2010 van de volgende autonome bestuursinstellingen wordt goedgekeurd:

  • Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest;
  • Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulpverlening (de begroting bedraagt 88163000 EUR voor de ontvangsten, 91286000 EUR voor de vastleggingskredieten, en 88163000 EUR voor de vereffeningskredieten, en geeft een ESR-saldo van 0 EUR);
  • Leefmilieu Brussel/Brussels Instituut voor Milieubeheer;
  • Gewestelijk Agentschap voor Netheid - Net Brussel;
  • Instituut Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel;
  • Fonds voor de Financiering van het Waterbeleid;
  • Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurie├źn (de begroting bedraagt 826274000 EUR voor de ontvangsten, 826274000 EUR voor de vastleggingskredieten, en 826274000 EUR voor de vereffeningskredieten, en geeft een ESR-saldo van 0 EUR).

De datum van 31 augustus zoals hernomen in art. 60 van de organieke ordonnantie 23.02.2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, wordt vervangen door deze van 31 december.

 link