252915 | De watertoets

DE SMEDT Peter

De Juristenkrant, 24.11.2010, (218), 7

De watertoets kwam naar aanleiding van de recente overstromingen in Vlaanderen meermaals in de media. De auteur analyseert de juridische betekenis ervan en bestudeert de relatie tussen de watertoets en natuurrampen of brandverzekering.