253501 | 29.11.2010 MB tot inwerkingtreding van BVR 21.05.2010 betr. bijzondere verplichtingen voor de stroomgebiedsdistricten ter uitvoering van titel I van het decreet 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 08.02.2011, V.181, (42), 9709

Het BVR 21.05.2010 betreffende bijzondere verplichtingen voor de stroomgebiedsdistricten ter uitvoering van titel I van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid treedt in werking op 01.01.2011.
Ter herinnering, dit besluit bepaalt onder meer de ligging en de grenzen van de grondwaterlichamen.