254652 | BVR houdende opheffing van de watering (...) en (...) polders (...)
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2011-05-17

De opheffing van inactieve wateringen en polders draagt bij tot administratieve vereenvoudiging voor de gemeenten en provincies, en tot een betere dienstverlening voor de burgers. Het laatste besluit wijzigde de opheffing van de watering 'De Goren'.

Opheffing:

nvdr: Klik op de gewenste referentie voor het beeld.