255316 | 07.10.1886 Veldwetboek art. 98 - Slotbepaling

Volledige tekst

B.S., 14.10.1886, V.56, (287) (zie doc. nr. 29126)

art. nbsp; 98
 nbsp;
Door dit wetboek wordt niet afgeweken van de wetten of reglementen betreffende polders en wateringen. nbsp;

Voor de volledige tekst in het Vlaamse Gewest, klik hier

Voor de volledige tekst in het Brusselse Gewest, klik hier