257625 | 20.05.2011 KB wijz. KB 11.03.2002 betr. de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk

Vice-Eerste Min. en Min. van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid,MILQUET Joƫlle

B.S., 30.06.2011,1e uitgave, V.181, (187), 37942-37943+bijlagen 37960-37977; B.S., 30.11.2011, V.181, (342), 70786, err.

In het KB 11.03.2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk wordt in bijlage I 'Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling', het punt A. 'Lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia' vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.