262497 | 25.10.2011 V. nr. 87 (Vl. P.): Procedure watertoets - Vereenvoudiging

DE VROE Gwenny

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2011-2012

De minister licht toe op welke wijze de procedure van de watertoets vereenvoudigd en versterkt werd. Naast de vereenvoudiging en versterking van de procedures zullen de overheden ook beter omkaderd worden in het uitvoeren van hun taken. Vanaf 01.03.2012 kunnen vergunningverleners en adviesverleners gebruik maken van een vernieuwde webtoepassing die het doorlopen van de procedure van het uitvoeringsbesluit automatiseert.

De versterking komt er door het voorafgaand grondig onderzoek van projecten met mogelijk betekenisvolle schadelijke effecten op het water verplicht te maken op het moment dat een vergunning wordt aangevraagd. Dit werd vertaald in het uitvoeringsbesluit watertoets als de verplichting om advies te vragen. De vergunningverlener blijft verantwoordelijk voor de watertoets, maar tot nu toe was het vragen van een advies aan een waterbeheerder die met kennis van zaken kan oordelen enkel een aanbeveling, geen verplichting.

Daarnaast werd het uitvoeringsbesluit vereenvoudigd. Het vernieuwde besluit bepaalt duidelijk in welke gevallen een advies verplicht is ter vervanging van de als te complex ervaren richtlijnen en kaarten in de bijlagen bij het huidige besluit van 2006. Door het beantwoorden van een beperkt aantal vragen zullen zij snel kunnen uitmaken wanneer en aan wie zij een advies moeten vragen. Alleen de watertoetskaart met de overstromingsgevoelige gebieden moet daarbij nog worden geraadpleegd. Deze kaart werd bovendien geactualiseerd en uitgebreid.

Vergunningverleners en adviesverleners kunnen vanaf januari 2012 een opleiding volgen voor het gebruik van de nieuwe webtoepassing. Op die manier zullen zij ook voorbereid zijn op de inwerkingtreding van het nieuwe besluit op 01.03.2012.